Menu+

Modele wozy bojowe

Posted on Feb 23, 2019 by in Uncategorized | 0 comments

Bojowe WOZY Piechoty wykształciły się w połowie lat 60. XX w. w drodze Rozwoju gąsienicowych transporterów opancerzonych. Pierwszą konstrukcją tego typu był radziecki BMP-1 wprowadzony na uzbrojenie w 1966. Podczas XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego (MSPO) 2017 w Kielcach, konsorcjum na czele którego Stoi Huta Stalowa Wola (HSW) S.A., zaprezentowało modèle nowego Bojowego Pływającego Wozu Piechoty (NBPWP) Borsuk z zaimplementowanym prototypem zdalnie sterowanego systemu wieżowego (ZSSW) kal. 30 mm. Bojowe WOZY Piechoty swiły podstawowy le środek prowadzenia walki Piechoty zmechanizowanej OD lat 70. do 90., l`élément de wiąc de w. doktryny przewidującej Konflikt Wysoko rozwiniętych państw, dysponujących silnymi armiami pancernymi. W związku z zakończeniem zimnej wojny je zmianą głównych zagrożeń na Świecie, zmianie ulegał także modèle Sił zbrojnych. Toteż w ostatnim dziesięcioleciu zamawiano głównie bardziej Mobilne, bardziej przydatne w misjach Zagranicznych, lżejsze i tańsze kołowe transporterie opancerzone i bojowe WOZY Piechoty (przykład Polskiego Rosomaka). Służba w afganistanie wymusiła z kolei ich versions znacznie mocniej opancerzone i bardziej odporne na eksplozje, kosztem rezygnacji z pływalności. Większość aktualnie oferowanych BWP nie Posiada pływalności.

Polskie mon pływalność uznaje za wymóg Konieczny, pływalnością dysponują też Stare i Nowe, kołowe i gąsienicowe, zakl Rosyjskie, jakkolwiek zapowiadane są także Rosyjskie versions ciężko opancerzone. Bojowe WOZY Piechoty buduje się przede wszystkim jako pojazdy gąsienicowe, Dzięki czemu mają ruchliwość Podobną ne czołgów, którym mogą towarzyszyć w ataku. Dzięki zdolnościom do poruszania się w trudnym terenie nadają się ne prowadzenia walki nous wszystkich warunkach, w JAKICH Można użyć czołgów-zwłaszcza w szykach pododdziałów desantowych je rozpoznawczych. Oprócz pojazdów gąsienicowych, według Współczesnej klasyfikacji międzynarodowej, bojowymi wozami Piechoty nazywa się także kołowe pojazdy o konstrukcji transporterów opancerzonych, Jeśli są uzbrojone w działko kalibru co najmniej 20 mm. Typowym układem konstrukcyjnym dla bojowych wozów Piechoty jest przedział silnika z przodu po jednej ze stron (z Reguły po prawej), un obok niego przedział kierowania z miejscem Kierowcy. Środek pojazdu zajmuje przedział bojowy z wieżą obrotową, un pojazdu tył-przedział desantowy, z miejscami dla żołnierzy desantu. Dostęp do przedziału desantu zapewniają duże Drzwi lub Rampa w tylnej ścianie pojazdu, oraz włazy w dachu. Bojowe WOZY Piechoty, Oprócz 2-3 osobowej załogi, zabierają z Reguły 8 żołnierzy desantu. Modèle zademonstrowany jako Nowy bojowy pływający wóz Piechoty (nbpwp) ma charakteryzować się zdolnością pokonywania szerokich przeszkód wodnych pływaniem oraz zdolnością do działań w diffĂŠrents trudnych terenowych i klimatycznych oraz transportowalnością. NBPWP Borsuk przeznaczony będzie do Ochrony załogi je żołnierzy desantu Przed ostrzałem pociskami z broni strzeleckiej i granatników przeciwpancernych, a także Przed wybuchami min oraz improwizowanych ładunków wybuchowych (engin explosif improvisé; IED).